Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu II instancji. Kasacja ma na celu zbadanie legalności wydanego orzeczenia, w celu ujednolicenia orzecznictwa oraz kontroli spraw precedensowych. Właściwy do rozpoznania kasacji jest Sąd Najwyższy, w kompetencji którego nie leży kontrolowanie ustaleń dotyczących faktów oraz ocena dowodów.
Nasza kancelaria oferuje sporządzanie kasacji cywilnych. Zapewniamy Państwu porady prawne związane ze skargą kasacyjną, jak również sporządzenie pisma procesowego
na najwyższym poziomie merytorycznym. Nasi adwokaci mają duże doświadczenie
w sporządzaniu kasacji cywilnych zdobyte w renomowanych kancelariach prawniczych
w Polsce (i zagranicą?). Naszym klientom zapewniamy najwyższy standard usług, niezbędny, do skutecznego wniesienia i dalszych efektów skargi kasacyjnej.

Skarga kasacyjna w postępowaniu karnym

Skarga kasacyjna w procesie karnym przysługuje stronom od prawomocnego wyroku sądu kończącego postępowanie. Kasacja może zostać wniesiona w celu kontroli uchybień, które miały miejsce w trakcie procesu i wpłynęły na treść wydanego wyroku.

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Skarga kasacyjna   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz